A-JOINT® DECOFIX PRO is een zeer sterk waterdoorlatende 2-componenten speciale hars voor het professioneel binden van steenslag en grind. De hoge sterkte maakt het gebruik op licht belaste oppervlakken mogelijk.

A-JOINT® DECOFIX PRO fixeert en versterkt openbare oppervlakken in de algemene wegenbouw, op paden in parken of begraafplaatsen en op speelplaatsen. De zeer sterke speciale hars is ook geschikt voor boorden rondom de boomspiegels en bankranden en zorgt voor een verzorgd uiterlijk.

De slipweerstand van met A-JOINT® DECOFIX PRO behandelde oppervlakken minimaliseert het risico op uitglijden Tegelijkertijd vermindert het de onderhoudskosten van het oppervlak doordat het schoonmaken veel gemakkelijker wordt.

Nero Ebano (8/12)
Bordeaux (8/12)
Alpenkalk (8/16)

Eigenschappen

  • Hoge sterkte voor lichte verkeersbelasting
  • Ideaal voor openbare ruimtes
  • Voor korrelgrofte van 2/5 mm tot 32/45 mm
  • Voor oppervlaktedieptes vanaf 30 mm
  • Perfect geschikt voor de aanleg van paden
  • Niet geschikt voor lichtgekleurde stenen

Verwerkingsinstructies

Voorbereiden:  
Het oppervlak moet worden vrijgemaakt van onkruid, wortels en losse deeltjes tot een diepte van ten minste 30 mm. De algemene regel is: laagdikte driemaal zo hoog als de grootste korrel van de gebruikte steenslag. Om inklinking te voorkomen adviseren wij een permanent waterdoorlatende en draagkrachtige ondergrond die overeenkomt met de latere belasting. Het aanvullende gebruik van een onkruidvlies wordt aanbevolen. Aangrenzende gebieden moeten worden gemaskeerd of afgedekt om vervuiling door het verse bindmiddel te voorkomen.

De gebruikte steenslag (2-32 mm) moet stofvrij en volledig droog zijn.

Indien reiniging en droging noodzakelijk zijn, dient u voor het aanbrengen voldoende tijd te nemen. Voorzichtig. Vocht in het mengsel kan de sterkte aanzienlijk beïnvloeden. Het verdient aanbeveling de fles vóór verwerking in een warmere omgeving te bewaren. Dit maakt het legen veel gemakkelijker.

Mengen: 
Vul de het grind in een geschikte mengbak. Wij raden aan een verplichte of vrije val mixer te gebruiken. Begin het mengproces en voeg nu de inhoud van de flesjes volledig toe. Zorg ervoor dat de flessen volledig leeg zijn. Het hele mengproces moet minstens 6 minuten duren totdat de stenen volledig met het bindmiddel zijn bevochtigd. Tijdbesparende tip: Vul eerst de twee flesjes in een schoon vat en meng de twee componenten gedurende 2 minuten. Voeg het mengsel toe aan de snippers/grind in het mengvat en meng nog een minuut totdat alle steenslag in het mengsel zijn bevochtigd met de speciale hars. De mengtijd is 3 min.

Toepassing: 
Giet het afgewerkte mengsel op het voorbereide oppervlak en verspreid het met een schone schop. Maak het oppervlak vervolgens vlak met een egalisatielat. Verdicht het oppervlak nu met een vlakspaan en egaliseer het tegelijkertijd. Hoe beter het oppervlak is verdicht, hoe duurzamer het zal zijn.

Nabehandeling: 
Bescherm het pas aangelegde oppervlak ten minste 24 uur tegen regen. Wij raden aan om bouwplaten of dekzeilen te gebruiken als regenbescherming. Deze mogen niet rechtstreeks op het oppervlak worden geplaatst. Bij temperaturen rond 20°C is het oppervlak na 24 uur begaanbaar en na 6 dagen berijdbaar. Voor intensief gebruikte oppervlakken moet de constructiehoogte ten minste 50 mm bedragen. Een sterktetest wordt altijd aanbevolen vóór gebruik. Reinigingswerkzaamheden (hogedrukreiniger max. 100 bar, min. 40 cm afstand) mogen ten vroegste na 7 dagen worden uitgevoerd. Zo nodig kan de bovenste steenlaag extra worden verzegeld. Breng hiervoor A-JOINT® DECOFIX PRO dun (150 - 250 ml/m²) aan op het schone en droge oppervlak met een kwast of verfroller.

Belangrijk

Synthetische hars film: A-JOINT® DECOFIX PRO laat een dunne harsfilm achter op het steenoppervlak, die de kleur van de gebruikte steen intensiveert (wet-look effect) en beschermt tegen vervuiling. De harslaag verdwijnt meestal na verloop van tijd door verwering en gebruik van het oppervlak. Maak bij twijfel een klein testgebied. De kunstharsfilm is geen ontwerpfout, aangezien noch de kwaliteit noch de functionaliteit van het oppervlak wordt aangetast.

Toepassingsnotities: Gebruik A-JOINT® DECOFIX PRO alleen bij een stabiele, dragende en duurzaam waterdoorlatende onderconstructie of een helling van minimaal 2%. Plan uitzetvoegen en houd rekening met voldoende afstand tot plantenstengels (groei). Draag geschikte beschermende kleding. Werkschoenen en gereedschap moeten vrij zijn van vuil en moeten na het aanbrengen met water worden gereinigd. Verwijder regelmatig vuil, bladeren en mos van het opper vlak. Onze informatie is gebaseerd op jarenlange er varing en de huidige stand van de techniek, maar is niet bindend en vormt geen contractuele rechtsbetrekking.

Produkt AnfrageDies schließt sich in 0 Sekunden

nl_NLDutch
A-Joint
×

 

Hallo!

Wählen Sie einen Kontakt und teilen Sie uns Ihr Anliegen mit.

×